A PROCREO nem elsősorban tanácsadással foglalkozik, hiszen egyrészt nagyon sok, más professzionális tanácsadó közül válogathatnak a hazai vállalatok. A Procreo iroda - ha szükséges - el is végzi a feladatokat, ez különbözteti meg a tanácsadástól. Előnye továbbá az, hogy rendszereket épít, így a HR menedzsment egy kézben marad, nem kell a különböző - mégis egy rendszer részét képező - projektfeladatokra különböző cégeket megbízni. (munkakörtervezés, kiválasztás, tréning, szervezetfejlesztés, kompenzáció stb) Másrészt úgy tűnik nagyobb az igény arra, hogy a kis és középvállalkozások növekedésükből adódó problémákra olyan megoldásokhoz férjenek hozzá, ami költségkímélő, azaz nem szeretnének szakembert, specialistát alkalmazni egy-egy szerepkörre, mivel nem engedhetik meg maguknak. A feladatok nagy része ráadásul projekt jellegű, fel kell építeni olyan rendszereket, amelyeket már működtetni nem igényel magas szintű professzionalizmust., procreo, pro, creo, frontside, Személyzetfejlesztési, Tanácsadó, Iroda, Procreo Személyzetfejlesztési és Tanácsadó Irodavisualtechnic , fsvt, HR outsourcing, HR projektek, Műhelymunkák, HR tanácsadás, Munkakörtervezés, Kiválasztás, Teljesítménymenedzsment, Ösztönzésmenedzsment, Hatékonyságjavítás, HQM, Tréning & Szervezetfejlesztés, Vállalati egészségmegőrző Program, Stressz menedzsment, HQM, Dobák Orsolya
 
TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
HR outsourcing
HR tanácsadás
HR projektek, műhelymunkák
HR audit
Munkakörtervezés
Kiválasztás
Oktatás, képzés
Ösztönzésmenedzsment
Teljesítménymenedzsment
HQM
HR kutatások
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK
"Ha tudni akarsz, tenni kell, mert mind, amit még próba helyben nem hagyott, csak föltevés"
Szophoklész

A HR audit önmagában nem igazán ér- telmezhető, hiszen ez egy nagyobb, álta- lában szervezetfejlezstési program része.
A HR audit során egy úgynevezett szer- vezeti diagnózis készül, amely lényegé- ben azt mutatja meg, hol tartunk most, mi jellemez bennünket jelenleg, milyen erősségeink, gyengeségeink vannak, ho- gyan működnek az emberi erőforrásaink.

Más szóval, HR átvilágítást jelent, ahol az alábbiakban felso- rolt módszerekkel feltérképezzük a cég:

•  kiválasztási, és munkaügyi folyamatait,
•  kompenzációs, valamint teljesítményértékelési rendszerét,
•  a belső kommunikációt, és a szervezeti kultúrát alakító
   egyéb tényezőket,
•  mint például a vezetői stílusok,
•  belső elégedettség,
•  szabályok, normák rendszere,
•  szokások és tradíciók,
•  együttműködés dimenziói

Emellett vizsgáljuk a munkafolyamataokat is HR szempont- ból, így vizsgáljuk az

•  erőforrás allokációt
•  a munkaköri hatékonyságot
•  és ezzel összefüggően munkakörértékelést végzünk,
•  majd egy kompetenciafelmérést követően összevetjük a
   személyi specifikációkkal.

A HR audit eredményeként:

•  Ön könnyebben tudja megtervezni a szervezetfejlesztési folyamatokat.
•  Segítséget, információt nyújt az Ön számára felvásárlások, összeolvadások előtt.
•  Hatékonyságjavító beavatkozások esetén elősegíti a célirányos akciókat, hiszen az Ön számára világossá teszi a kritikus területeket


Módszerek:


Strukturált interjúk,
Dokumentumelemzés,
Kérdőíves módszerek (elégedettségvizsgálat, kultúrafelmé- rés),
Erőtér analízis, SWOT analízis,
Munkafolyamat megfigyelés,
Kompetenciafelmérés,
Belső elégedettség vizsgálat, Ügyfél-elégedettség vizsgálat.

 

© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap