A PROCREO nem elsősorban tanácsadással foglalkozik, hiszen egyrészt nagyon sok, más professzionális tanácsadó közül válogathatnak a hazai vállalatok. A Procreo iroda - ha szükséges - el is végzi a feladatokat, ez különbözteti meg a tanácsadástól. Előnye továbbá az, hogy rendszereket épít, így a HR menedzsment egy kézben marad, nem kell a különböző - mégis egy rendszer részét képező - projektfeladatokra különböző cégeket megbízni. (munkakörtervezés, kiválasztás, tréning, szervezetfejlesztés, kompenzáció stb) Másrészt úgy tűnik nagyobb az igény arra, hogy a kis és középvállalkozások növekedésükből adódó problémákra olyan megoldásokhoz férjenek hozzá, ami költségkímélő, azaz nem szeretnének szakembert, specialistát alkalmazni egy-egy szerepkörre, mivel nem engedhetik meg maguknak. A feladatok nagy része ráadásul projekt jellegű, fel kell építeni olyan rendszereket, amelyeket már működtetni nem igényel magas szintű professzionalizmust., procreo, pro, creo, frontside, Személyzetfejlesztési, Tanácsadó, Iroda, Procreo Személyzetfejlesztési és Tanácsadó Irodavisualtechnic , fsvt, HR outsourcing, HR projektek, Műhelymunkák, HR tanácsadás, Munkakörtervezés, Kiválasztás, Teljesítménymenedzsment, Ösztönzésmenedzsment, Hatékonyságjavítás, HQM, Tréning & Szervezetfejlesztés, Vállalati egészségmegőrző Program, Stressz menedzsment, HQM, Dobák Orsolya
 
TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
HR outsourcing
HR tanácsadás
HR projektek, műhelymunkák
HR audit
Munkakörtervezés
Kiválasztás
Oktatás, képzés
Ösztönzésmenedzsment
Teljesítménymenedzsment
HQM
HR kutatások
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK
"Egy nekem tízezer, ha legkülönb!"
Hérakleitosz

A megfelelő embert a megfelelő helyre elv megvalósítása a pontos munkaköri specifikációra épül, és az üzleti stratégia humánpolitikai célkitűzéseinek megfele- lően felépített HR rendszer része.

A munkaköri leírás és a munkakör be- töltésének kritériumai, valamint a meg- bízóval történő beszélgetés alapján elké- szítjük az ideális jelölt profilját.

Az igényeknek megfelelően hirdetéses, vagy direkt megke- reséses módszerrel kiválasztjuk a jelölteket, akiket munka- pszichológiai és kompetencia alapú alkalmasság-vizsgálati módszerekkel tesztelünk, és a megadott szempontokat vizsgáló interjútechnikával szűrünk.

Szűrjük a jelölteket a beérkezett dokumentumok alapján (szükséges végzettség, képzettség, gyakorlati idő, nyelv- tudás), majd a kritériumoknak megfelelő jelölteknél a moti- vációszintet, az interperszonális készségeket és a meghatá- rozott kompetenciákat első körben strukturált interjú- technikával vizsgáljuk.A leginkább a Megbízó igényeinek megfelelő jelölteknél megvizsgáljuk, hogy a Megbízó által kínált karrier, munka és felelősségi kör mennyire illeszkedik a Jelöltek elkép- zeléseihez.
Az alkalmasságot komplex pszichológiai módszerekkel (AC, személyiség illetve kompetenciateszt, probléma- megoldó szituációs gyakorlatok, a készségek szintjének mérésére szolgáló feladatok) elemezzük tovább. Kérésre azt is megvizsgáljuk, hogy a jelölt mennyire illeszkedik a munkacso- portba, mennyire alkalmas egy esetlegesen hiányzó csoport- szerep betöltésére, amely a csoport magas teljesítményének feltétele.

A 2-3 leginkább alkalmas jelöltet mutatjuk be a megbí- zóinknak, a tesztek részletes elemzésével.
Irodánk pszichológusa jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkezik és komplett elemző módszerekkel dolgozik.

Irodánk vállalja az új kollégák orientációs, beilleszkedési tréningprogramjának elkészítését is. Jelöltjeinkre termé- szetesen garanciát vállalunk, a Megbízóval kötött szerződés értelmében.

 

© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap