A PROCREO nem elsősorban tanácsadással foglalkozik, hiszen egyrészt nagyon sok, más professzionális tanácsadó közül válogathatnak a hazai vállalatok. A Procreo iroda - ha szükséges - el is végzi a feladatokat, ez különbözteti meg a tanácsadástól. Előnye továbbá az, hogy rendszereket épít, így a HR menedzsment egy kézben marad, nem kell a különböző - mégis egy rendszer részét képező - projektfeladatokra különböző cégeket megbízni. (munkakörtervezés, kiválasztás, tréning, szervezetfejlesztés, kompenzáció stb) Másrészt úgy tűnik nagyobb az igény arra, hogy a kis és középvállalkozások növekedésükből adódó problémákra olyan megoldásokhoz férjenek hozzá, ami költségkímélő, azaz nem szeretnének szakembert, specialistát alkalmazni egy-egy szerepkörre, mivel nem engedhetik meg maguknak. A feladatok nagy része ráadásul projekt jellegű, fel kell építeni olyan rendszereket, amelyeket már működtetni nem igényel magas szintű professzionalizmust., procreo, pro, creo, frontside, Személyzetfejlesztési, Tanácsadó, Iroda, Procreo Személyzetfejlesztési és Tanácsadó Irodavisualtechnic , fsvt, HR outsourcing, HR projektek, Műhelymunkák, HR tanácsadás, Munkakörtervezés, Kiválasztás, Teljesítménymenedzsment, Ösztönzésmenedzsment, Hatékonyságjavítás, HQM, Tréning & Szervezetfejlesztés, Vállalati egészségmegőrző Program, Stressz menedzsment, HQM, Dobák Orsolya
 
TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
HR outsourcing
HR tanácsadás
HR projektek, műhelymunkák
HR audit
Munkakörtervezés
Kiválasztás
Oktatás, képzés
Ösztönzésmenedzsment
Teljesítménymenedzsment
HQM
HR kutatások
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK
"Az igazság kutatása egyrészt nehéz, másrészt meg könnyű. Jele ennek, hogy bár senki sem ragadhatja meg azt méltóképpen,
nem is tévesztheti el teljesen, hanem ki-ki tud valami helyeset mondani, ami a dolog természetének megfelel."
Arisztotelész

A HR kutatások két nagyobb területe a belső elégedettség-vizsgálati módsze- rek, és a kultúrafelmérések.
Mindkét kutatás összefügg egymással, hiszen módszertanilag azonos alapra épül, azonban a belső elégedettség fel- mérések vizsgált dimenzióit a Megbízóval közösen állapítjuk meg, hiszen a fel- mérés során kitérhetünk olyan kérdé- sekre is, mint például a Megbízónál a közelmúltban bevezetett változásokhoz való viszonyulás, vagy a tervezett változtatásokkal kapcsolatos attitűd területe.

Kultúrafelmérések során meghatározott kultúramodell segít- ségével dolgozunk, arra keressük a választ, mennyire egységes, erős a vállalati kultúra, mennyire jelennek meg szervezeten belüli szubkultúrák, és melyek a mindennapi működést irányító belső értékek, normák. A kultúrafelméréseket jól kiegészíti a vállalaton belüli csoportok szerkezetének vizsgálatára (és a csoport normarendszerét is feltáró) irányuló szociometriai felmérés.

A leggyakrabban használt kutatási módszerek:

•  Kérdőíves felmérés (Likert-skála, páros-összehasonlító, esszé jellegű, elégedettség-fontosság dimenziót vizsgáló, preferencia-sorrend felállító, súlyozott értékelés, stb.)

•  Interjú (strukturált).


Értékesítői, vagy ügyfélszolgálati munkakörök esetén alkal- mazzuk még a martketing területéről ismert próbavásár- lások módszerét is, amely az értékesítői, ügyfélszolgálati munkaattitűd "mérésére" alkalmas Egyre inkább ezekben a munkakörökben a szigorúan vett mennyiségi mutatók mellett ezzel a módszerrel mérik a munkavállalók telje- sítményét, hiszen a vevőközpontú magatartás, ügyfélke- zelés minden vállalat számára a jövőbeli versenyképesség megtartásának feltétele.
© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap