A PROCREO nem elsősorban tanácsadással foglalkozik, hiszen egyrészt nagyon sok, más professzionális tanácsadó közül válogathatnak a hazai vállalatok. A Procreo iroda - ha szükséges - el is végzi a feladatokat, ez különbözteti meg a tanácsadástól. Előnye továbbá az, hogy rendszereket épít, így a HR menedzsment egy kézben marad, nem kell a különböző - mégis egy rendszer részét képező - projektfeladatokra különböző cégeket megbízni. (munkakörtervezés, kiválasztás, tréning, szervezetfejlesztés, kompenzáció stb) Másrészt úgy tűnik nagyobb az igény arra, hogy a kis és középvállalkozások növekedésükből adódó problémákra olyan megoldásokhoz férjenek hozzá, ami költségkímélő, azaz nem szeretnének szakembert, specialistát alkalmazni egy-egy szerepkörre, mivel nem engedhetik meg maguknak. A feladatok nagy része ráadásul projekt jellegű, fel kell építeni olyan rendszereket, amelyeket már működtetni nem igényel magas szintű professzionalizmust., procreo, pro, creo, frontside, Személyzetfejlesztési, Tanácsadó, Iroda, Procreo Személyzetfejlesztési és Tanácsadó Irodavisualtechnic , fsvt, HR outsourcing, HR projektek, Műhelymunkák, HR tanácsadás, Munkakörtervezés, Kiválasztás, Teljesítménymenedzsment, Ösztönzésmenedzsment, Hatékonyságjavítás, HQM, Tréning & Szervezetfejlesztés, Vállalati egészségmegőrző Program, Stressz menedzsment, HQM, Dobák Orsolya
 
TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
HR outsourcing
HR tanácsadás
HR projektek, műhelymunkák
HR audit
Munkakörtervezés
Kiválasztás
Oktatás, képzés
Ösztönzésmenedzsment
Teljesítménymenedzsment
HQM
HR kutatások
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK
"Ha tudni akarsz, tenni kell, mert mind, amit még próba helyben nem hagyott, csak föltevés"
SzophoklészA Humán Erőforrás rendszer építését olyan programok bevezetésével is érde- mes elkezdeni lépésről-lépésre, ahol még nem döntött a vállalat vezetője úgy, hogy a teljes HR menedzsmentet kiszer- vezi.
Több vállalatnál jól működő személyzeti alaptevékenység folyik, amit nem érde- mes kiszervezni. Az olajozottan működő személyzeti munka azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a munkavállalók, a vezetők hatékonyan dolgoznak, a szervezet hatékonyan működik. Az egyes Humán erőforrás menedzsment funkciók külső fejlesztésével a hatékonyság növelhető.

Hatékonyság-programunk elemei:
•  Cégspecifikus, igényekre és kompetenciákra épülő kivá- lasztási folyamat kidolgozása, a vezetők interjúkra való fel- készítése, a vezetők képzése: (SWOT analízisre épített egyéni képzésprogram, vezetőképző gyakornoki program, tréning, workshop, job rotáció és coaching módszerekkel).
•  Kommunikációs és készségfejlesztő tréningprogram
•  Teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és beveze- tése.
•  Egyéni és szervezeti célokra épülő bónuszrendszer vagy teljesítmény alapú kompenzációs rendszer kidolgozása.
•  A belső kommunikáció fejlesztése, a belső elégedettség növelése.
•  Egyéb, egyedi igényfelmérésre épülő HR projektek
(lásd HR outsourcing).

Mi a HQM?

A Humán Quality menedzsment alapvetően a szervezet ISO minősítésének megszerzésével kapcsolatban merül fel igényként.

A Humán folyamatok egy része az ISO szabvány része, ezért nem megkerülhető ezeknek a folyamatoknak a rögzítése. Ahhoz azonban, hogy ezek a standardok és eljárási utasítások valóban a minőség magas szinten tartását eredményezzék, és ne csupán plusz feladatként, megnövekedett adminisztrációként éljék meg a vezetők és a munkavállalók, ahhoz az eljárásokat a minőségirá- nyításban is járatos humán szakemberre érdemes bízni.

Gyakorlatilag a belső folyamatok leírásáról van szó, ahol például a dolgozói elégedettség-vizsgálatot, a képzési eljárást, a teljesítményértékelés folyamatát vagy a kivá- lasztási procedúrát mindig azonos módon kell elvégezni.

A folyamat leírása szakembert igényel, de fontos, hogy az megegyezzen a valósággal, ténylegesen az legyen leírva, ami meg is valósul.

 

© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap