A PROCREO nem elsősorban tanácsadással foglalkozik, hiszen egyrészt nagyon sok, más professzionális tanácsadó közül válogathatnak a hazai vállalatok. A Procreo iroda - ha szükséges - el is végzi a feladatokat, ez különbözteti meg a tanácsadástól. Előnye továbbá az, hogy rendszereket épít, így a HR menedzsment egy kézben marad, nem kell a különböző - mégis egy rendszer részét képező - projektfeladatokra különböző cégeket megbízni. (munkakörtervezés, kiválasztás, tréning, szervezetfejlesztés, kompenzáció stb) Másrészt úgy tűnik nagyobb az igény arra, hogy a kis és középvállalkozások növekedésükből adódó problémákra olyan megoldásokhoz férjenek hozzá, ami költségkímélő, azaz nem szeretnének szakembert, specialistát alkalmazni egy-egy szerepkörre, mivel nem engedhetik meg maguknak. A feladatok nagy része ráadásul projekt jellegű, fel kell építeni olyan rendszereket, amelyeket már működtetni nem igényel magas szintű professzionalizmust., procreo, pro, creo, frontside, Személyzetfejlesztési, Tanácsadó, Iroda, Procreo Személyzetfejlesztési és Tanácsadó Irodavisualtechnic , fsvt, HR outsourcing, HR projektek, Műhelymunkák, HR tanácsadás, Munkakörtervezés, Kiválasztás, Teljesítménymenedzsment, Ösztönzésmenedzsment, Hatékonyságjavítás, HQM, Tréning & Szervezetfejlesztés, Vállalati egészségmegőrző Program, Stressz menedzsment, HQM, Dobák Orsolya
 
TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
HR outsourcing
HR tanácsadás
HR projektek, műhelymunkák
HR audit
Munkakörtervezés
Kiválasztás
Oktatás, képzés
Ösztönzésmenedzsment
Teljesítménymenedzsment
HQM
HR kutatások
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK
"Nem a hajdani események, hanem a maiak alapján kell ítélnünk..."
Arisztotelész

A szervezeti teljesítmény növelése és hosszú távú fenntartása minden profit- orientált vállalat alapvető érdeke.
A teljesítménymenedzsmenten (TM) ál- talában a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) bevezetését értik, amely valóban a TM alapját képezi, azonban az sokkal több ennél. A hatékony emberi erőfor- rásokkal való gazdálkodáshoz, a magas teljesítmény fenntartásához szükséges:

•  A vezetők készségeinek fejlesztése (konfliktuskezelés, motiváció, vezetői kommunikáció, vezetői eszközök hasz- nálata stb.)
•  A megfelelő terheltségi szint biztosítása (munkaidő me- nedzsment, normabeállítás, munkakör-gazdagítás)
•  A motiváltság fenntartása (belső elégedettség vizsgálat és fókusz csoport segítségével)
•  Megfelelő, egyéni és szervezeti érdekeket összehangoló kompenzációs rendszer
•  Lojalitás programok
•  (béren kívüli juttatások, karriertervezés, outplacement program stb.)

Gyakran a Teljesítményértékelési Rendszer bevezetésekor már egy kész, mások által használt eszközrendszert vesz- nek át a vállalatok, amellyel sem az azt alkalmazó vezetők, sem pedig az értékelt munkatársak nem tudnak azonosulni, hiszen nem illeszkedik a vállalati belső kultúrához, érték- rendhez, és nincs integritás a kapcsolódó HR rendszerekkel sem. Ahhoz, hogy egy teljesítményértékelésés elérje a céljait, saját, vállalatra szabott értékelő rendszert kell ki- dolgozni.

A teljesítményértékelésre felkészítő programról részletesen itt olvashat.
Ergonómiai szemléletű TM

Vezetők számára kidolgozott hatékonyságnövelő trénin- gektől kezdve a stressz menedzsmentig, a vezetői eszköz- tár és munkamódszerek, valamint a TELJESÍTMÉNYÉR- TÉKELÉSI RENDSZER bevezetéséig, a hatékony értekezletek és együttműködést fejlesztő tréningekig még a motivációt és szituációs vezetőképzést is magába foglaló, Magyaror- szágon egyedülálló komplex program a skandináv országok sikerét, illetve sikertényezőit elemezve!

Orvosok tanárok, természetgyógyászok, pszichológusok, valamint szervezetfejlesztő trénerek által kidolgozott szolgáltatáscsomag, amely a képzési módszerek széles skáláját felhasználva, a vezetés minden szintjét, illetve akár minden munkavállalót megcélzó tréning, és előadássorozat. A program egyes elemei külön külön is megrendelhetők.
A program során nagy hangsúlyt fektetünk az S & S szin- dróma (Stress & Strain) és a TKT (Túlzott Kémiai Túlérzé- kenység) szindróma megelőzésére.
© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap