A PROCREO nem elsősorban tanácsadással foglalkozik, hiszen egyrészt nagyon sok, más professzionális tanácsadó közül válogathatnak a hazai vállalatok. A Procreo iroda - ha szükséges - el is végzi a feladatokat, ez különbözteti meg a tanácsadástól. Előnye továbbá az, hogy rendszereket épít, így a HR menedzsment egy kézben marad, nem kell a különböző - mégis egy rendszer részét képező - projektfeladatokra különböző cégeket megbízni. (munkakörtervezés, kiválasztás, tréning, szervezetfejlesztés, kompenzáció stb) Másrészt úgy tűnik nagyobb az igény arra, hogy a kis és középvállalkozások növekedésükből adódó problémákra olyan megoldásokhoz férjenek hozzá, ami költségkímélő, azaz nem szeretnének szakembert, specialistát alkalmazni egy-egy szerepkörre, mivel nem engedhetik meg maguknak. A feladatok nagy része ráadásul projekt jellegű, fel kell építeni olyan rendszereket, amelyeket már működtetni nem igényel magas szintű professzionalizmust., procreo, pro, creo, frontside, Személyzetfejlesztési, Tanácsadó, Iroda, Procreo Személyzetfejlesztési és Tanácsadó Irodavisualtechnic , fsvt, HR outsourcing, HR projektek, Műhelymunkák, HR tanácsadás, Munkakörtervezés, Kiválasztás, Teljesítménymenedzsment, Ösztönzésmenedzsment, Hatékonyságjavítás, HQM, Tréning & Szervezetfejlesztés, Vállalati egészségmegőrző Program, Stressz menedzsment, HQM, Dobák Orsolya
 
TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
SZERVEZETFEJLESZTÉS
Üzleti folyamatok újratervezése
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
Stratégiai tervező tréningek
Teljesítményértékelési rendszer
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK
"Semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart." Seneca
"Nézd, mi mögötted van, s mi előtted, lásd meg előre: így tesz a bölcs Janus, két arccal kétfelé néz szét." Cato


A stratégiai tervező tréningek olyan speciális vezetői "együttdolgozó trénin- gek", ahol nem a tanulási folyamat, ha- nem a problémamegoldás, a tervezés és a közös munka áll a fókuszban.
Ennek megfelelően a tréning elnevezés is csupán arra utal, hogy a műhelymunka egy többnapos folyamatba van ágyazva a nagyobb hatékonyság érdekében.
A tréner is inkább moderátor szerepet tölt be a munkafolya- mat során, hiszen a tartalmat a csoporttagok "termelik ki", a moderátor segít a cél elérésében, azaz abban, hogy a ki- tűzött feladatokat teljesíteni tudják. Ehhez eszközrendszert biztosít, folyamatokat koordinál, összefoglal, és rögzíti az eredményeket.
Stratégiaalkotó folyamatok során a jövőképtervezés, stra- tégia, funkcionális és akcióprogramok elméleti hátterének és sajátosságainak figyelembevételével támogatja a vezető- ket.

A kitűzött céloknak megfelelő gyakorlatok és kiscsoportos elemzések segítségével megakadályozza a résztvevők kifáradását, hogy a közös munka hatékonysága ne csökkenjen.

A stratégiai tervező tréningek részeként javasoljuk csapat- építő modulok beépítését, hogy a csoporttagok konszen- zusra való hajlandóságát erősítsük. Nem hatékony tervező- munka esetén trénereink a projekt-menedzsment, időgaz- dálkodás, vezetői ismeretek, önismeret, kommunikáció és csoportdinamikai témakörből a szükséges "tanulási" elemet behozzák a folyamatba, és moderátor szerepből átlépnek a tréner szerepbe, és készséget sajátíttatnak el a résztvevőkkel.
Mivel a tréningek (tanulási modulok) tematikáját előre tervezni nem lehet, tervező - stratégiai workshop vezetését mindig sokéves tapasztalattal rendelkező, szervezetfejlesztésben járatos tréner segítségével, általában két trénerrel végezzük.© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap