TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
Vezetőképzés
Kommunikáció
Értékesítés
Tárgyalástechnika
Konfliktuskezelés
Ügyfélszolgálat
Asszertivitás
Időgazdálkodás
Csapatépítés
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOK

Azt, hogy az értékesítés külön szakma lenne, azt ma már senki sem vonja két- ségbe.
Atekintetben azonban még mostanában is megoszlanak a vélemények, hogy ezt milyen módon lehet jól elsajátítani, és mekkora szerepe van ebben a képzés- nek, oktatásnak, a készségfejlesz- tésnek, és mekkora százalékban szere- pel a sikerességben a rátermettség, a született értékesítői véna.

Az bizonyos, hogy a jó értékesítő tulajdonságai többé-kevésbé beazonosíthatók, és ezek közé tartozik az egész- séges önbizalom, a sikerorienáltság, az asszertivitás, az ügyfélközpontú gondolkodás, és a jó helyzetfelismerő képesség is a szakmai tudáson túlmenően.
Az értékesítői munkakörben a leginkább nélkülözhetetlen, alapvető készség az ügyfelekkel történő kommunikáció, és alapismeret az értékesítési folyamat, hiszen ez számukra az a technikai háttér, ami segítséget nyújt a napi szintű munkavégzéshez.
Értékesítési alapképzés
„Légy azon, hogy ne többet tudj másoknál, csak ugyanazt jobban.” (Seneca)

A három napos alapozó képzés az átfogó értékesítési folyamatot ismerteti meg a tréning résztvevőivel, feltárja az össze- függéseket, hogy felismerhetővé váljék az egyes fázisok betartásának szüksé- gessége.

Az értékesítési folyamat megismerése mellett a hallgatók az alapvető techni- kákat megismerik és begyakorolják a 3 nap során.

A tréning fő célkitűzései:

Az értékesítés klasszikus folyamatának, fázisainak megis- merése, gyakorlatban való alkalmazása, visszajelzések fogadása -adása.
Az értékesítéshez nélkülözhetetlen kommunikációs készsé- gek fejlesztése, és technikák elsajátítása.

Részletek vissza...

"Sales Akadémia" program - 5x2 napos programsorozat értékesítők részére
„Senki sem fárad bele abba, hogy hasznot húzzon.
A haszon pedig azonos a természet szerint való cselekvéssel.
Ne fáradj tehát bele, hogy hasznot hajts magadnak azzal, amivel másnak hasznos vagy.” (Euripidész)

1. Bevezető tréning

Az értékesítői munkakörben alapvető készség az ügyfelekkel történő kommu- nikáció, és alapismeret az értékesítési folyamat, hiszen ez számukra az a tech- nikai háttér, ami segítséget nyújt a napi szintű munkavégzéshez.

A Sales Akadémia program első tréningje nem nyújt részletes, az értékesítéshez szükséges minden készségre kiterjedő fejlesztést, képzést, és mély ismeretet, inkább átfogó, alapozó, nyitó tréningként funkcionál, amelyre a későbbiekben, egy több tréningből álló szakmai program épülhet.


A program további tréningjeihez azonban már szükségesek a munkában szerzett tapasztalatok is, hogy a munkatársak összegyűjthessék felmerülő problémáikat, nehézségeiket, kérdéseiket, és hogy a tréningen elhangzottakat könnyeb- ben át tudják ültetni az "itt és most" tréningkörnyezetéből az "ott és akkor" munkakörnyezetébe.

A Tréning fő célkitűzései:
Az értékesítés klasszikus folyamatának, fázisainak meg- ismerése, gyakorlatban való alkalmazása, visszajelzések fogadása -adása.
Az értékesítéshez nélkülözhetetlen kommunikációs készsé- gek fejlesztése, és technikák elsajátítása.
 
2. Értékesítési tréning I.

A bevezető tréninget követő első értékesítési tréningen már részletesen foglalkozunk a különböző értékesítési fázisok- hoz kötődő techikákkal, amelyek támogatják a hatékony, és ügyfélorientált eladást, mint például a különböző, cég-specifikus nyitási technikák begyakorlása, a benyomáskeltés eszközei, a szükségletfeltárás és igénykeltés szakaszában a megfelelő kérdezéstechnika alkalmazása, vagy az ajánlat- tétel szakaszában az új belépő termék prezentálása, vagy a haszonérvelés elsajátítása és saját termékköre való rész- letes kidolgozása, alkalmazása.


A valósághoz közeli szituációs szerepjátékok minden értékesítési tréning gerincét alkotják, hiszen ez biztosítja számukra az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását.

Videós visszacsatolásokon keresztül a részvevők mindegyike saját élményt szerezhet arról, hogyan látják őket mások.
 
3. Értékesítési tréning II.
Ügyfélkezelés, szükségletek, motiváció, helyzetfüggő
értékesítés


A már tapasztalatokkal rendelkező értékesítő munkatársak- nak is szüksége van a folyamatos készségfejlesztésre. Ahhoz, hogy munkájukat minél magasabb színvonalon tud- ják végezni, ismerniük kell a mélyebb összefüggéseket, az ügyfeleket irányító belső motivációkat, szükségleteket, vala- mint azt, hogyan lehet megtalálni a hangot a különböző típusú, nehéz ügyfelekkel.
Sokszor nem azzal van a probléma, hogy mit mondanak, hanem hogy hogyan kezelik az ügyfeleket. Ehhez szükség van a résztvevők aktív részvételére.
A tréningen definiáljuk a különböző vásárlási motívumokat, és a szükségletek típusait, illetve azokat a motivációs esz- közöket, amelyekkel az értékesítő rendelkezik.
Áttekintjük a "nehéz" ügyféltípusokat, és javasolt kezelési módjaikat és az ügyféltípusok összefüggéseit a vásárlási döntéssel.
Érintjük a tárgyalástechnikai modelleket, és a passzív ügy- felek aktivizálásának lehetőségeit.
Workshop jellegű (probléma-fókuszú) fejlesztés során érin- tett egyéb témakörök és módszerek:

- Szerepjátékok

- Videós gyakorlatok és elemzésük, tudásmegosztás,
valóságos problémák gyűjtése,

- Workshop jellegű csoportos problémamegoldás.

- A siker tényezői az értékesítésben – tapasztalat alapján.

- Milyen tulajdonságai vannak a sikeres értékesítőnek? Az
előző tréning eredményei alapján: Személyiségismeret,
szereptudat

- Személyes fejlesztési és akcióterv készítése
 
4. Értékesítési tréning III.
Kifogáskezelés, érveléstechnikák

A tapasztaqltabb értékesítők körében a kifogáskezelés témaköre számíthat a legnagyobb érdeklődésre az eddigi tapasztalatok alapján, hiszen ezek kezelése nagyfokú tapasztalatot igényel. A kifogáskezelést elválasztani a rátukmálástól nem egyszerű feladat, érezni és tudni kell a határt mikor NEM a kifogás, mikor tekinthető valósnak, és mikor húzódik meg mögötte bizonytalanság, amit könnyűszerrel lehet kezelni.
A kifogások kezelésének készségszintre emeléséhez több kell, mint szimplán a módszerek megtanulása, ismerni kell hozzá a befolyásolás, meggyőzés technikáit, a kifogások természetét, típusait és okait is.
Természetesen a tréningen e készség fejlesztését nem lehet magától a teljes értékesítési helyzettől függetleníteni, így az eladási folyamat már eddig tanult elemei, módszerei is újból begyakorlásra kerülnek.
 
5. Konfliktuskezelési és problémamegoldó készségfejlesztő tréning

Az értékesítéssel foglalkozó szakemberek pontosan tudják, hogy mit jelent "az élő adás varázsa", azaz, nem biztos, hogy azon múlik a siker, hogy milyen folyamatot követnek az értékesítésben, és hogy mennyire ismerik az értékesítési technikákat. A hatékonyság sokszor azért csökken akár a munkaszervezeten belül, akár a mindennapi érintkezés során az ügyfelekkel, mert nem kezeljük jól, vagy elkerüljük a konfliktusokat, a problémákban elveszünk, és toljuk őket magunk előtt, ahelyett, hogy megoldanánk őket. Ezért e készségek fejlesztése elengedhetetlen a hatékony üzleti sikeresség érdekében, legyen szó akár értékesítőről, akár vezetőről. E tréning a vezetői készségfejlesztő tréningeket is megalapozza.
A tréning fő célkitűzései:
A résztvevők képesek legyenek a felmerülő problémákat csoportosan, vagy önállóan megoldani, és a konfliktusokat kezelni, ezáltal magasabb hatékonysággal végezni a mun- kájukat.

SZÁMONKÉRÉS, VIZSGA:
A SALES AKADÉMIA igény szerint elméleti és gyakorlati vizsgával zárul, amelyet a vállalat saját helyzeteire és termékkörére dolgozunk ki a Megbízó Partnerrel együtt- működve.
 
Részletek vissza...
© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap