TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
Vezetőképzés
Kommunikáció
Értékesítés
Tárgyalástechnika
Konfliktuskezelés
Ügyfélszolgálat
Asszertivitás
Időgazdálkodás
Csapatépítés
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOKIdőgazdálkodás tréning

„...életünk legnagyobb része úgy telik el, hogy rosszul cselekszünk, nagy része úgy, hogy semmit sem csinálunk,
szinte egész életünk pedig úgy, hogy mást csinálunk, mint amit kellene... Időnk egy részét nyíltan elrabolják,
más részét ellopják tőlünk, harmadik része észrevétlenül elfolyik”
(Seneca)

A tréning célja:
Az idővel való hatékony gazdálkodás lehetőségeinek feltárása, begyakorolta- tása, illetve azoknak az időrabló tevé- kenységeknek, vagy időbefektetéseknek a felismerése, amelyek nem hozzák meg a várt eredményt, azaz a hatékonyságot csökkentik.

A tréning felépítése:
A tréning során a résztvevők megismerik az alapvető idő- gazdálkodási technikákat, illetve a már meglévő ismere- teiket integrálják és konkrét tervezési feladathelyzetekben gyakorolják.
A kiscsoportos formában lehetőség van saját élményeik megosztására is.


A tréning nem csupán a technikai elemekre helyezi a hangsúlyt, hanem rámutat arra is, milyen személyes, illetve interperszonális készségek fejlesztésével lehet a hatéko- nyabb időfelhasználást biztosítani, illetve milyen egyéb tényezők befolyásolják a befektetett munka eredményes- ségét (bioritmus, kapacitás, stressztűrés, rekreáció, teljesít- ményciklus, fűrészlap-elv, agyi teljesítőképesség, figyelem és koncentráció stb.).

Szó esik célok kitűzéséről, prioritások kezeléséről, a ha- tékony időgazdálkodást gátló tévhitekről, a túlzott időrá- fordítás okairól.

A tréning elméleti háttérének ismeretében a résztvevők el- készítik saját hosszú, közép és rövidtávú feladattervüket.

Részletek vissza...
© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap