TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
Vezetőképzés
Kommunikáció
Értékesítés
Tárgyalástechnika
Konfliktuskezelés
Ügyfélszolgálat
Asszertivitás
Időgazdálkodás
Csapatépítés
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOKKonfliktuskezelés tréning
„Gondold meg, hogy ami téged láthatatlan szálakkal ide-oda rángat, az benned van elrejtve.”
(Marcus Aurelius)

A konfliktusok életünk természetes vele- járói, azokat elkerülni nem tudjuk, de nem is érdemes, hiszen gyakran éppen ezek hatására jutunk előre, vagy válto- zunk meg.
Az emberek többsége azt gondolja, hogy bizonyos típusú kommunikációval a kon- fliktusok elkerülhetők, noha inkább arra kellene fordítani a hangsúlyt, hogyan lehet a konfliktusokat feloldani, megoldani. Azt azonban, hogy elkerüljük az érdekek kritikus ütközését, önmagunk tudatos irányításával, tanulható technikák segítségével ké- pesek vagyunk elsajátítani, és a gyakorlatban alkalmazni.
Ha úgy érezzük, hogy túlságosan is gyakran kerülünk konfliktushelyzetbe, és ennek negatív hatásait stressz for- májában éljük át, akkor biztosan szükséges megvizsgál- nunk a konfliktusaink kialakulását, és viselkedésmintáin- kat, amelyeket érdek vagy szerepkonfliktus esetén alkal- mazunk.
Mindezeken túl, azért azt is tudnunk kell, hogy a kon- fliktusok mellett számos más tényező, vagy azok együtt- állása bármilyen képzett és jó problémamegoldó készségű ember számára is stresszhatást eredményez. Emellett talán mindannyian egyetértünk azzal, és érezzük is, hogy folya- matosan a stressz alatt élve egyre kevésbé vagyunk képesek magas teljesítmény elérésére, sőt, eljuthatunk abba az állapotba is, hogy már önmagunk kontrollálása is nehézségekbe ütközik.

Alapvető fontosságú tehát, hogy ismerjük, mi játszódik le bennünk, és képesek legyünk a folyamatot irányítani.
Konfliktusaink kezelésének és feloldásának ismerete, a stresszkezelés technikáinak elsajátítása különösen nagy védőpajzs lehet azon munkatársak számára, akik nap, mint nap, folyamatosan ki vannak téve a stressz - akár negatív - hatásainak, és számos alkalommal kerülhetnek az ügyfe- leikkel, munkatársaikkal olyan konfliktusba, amelyet nem tudnak elkerülni.

A tréning a konfliktusok eredetének, típusainak megisme- résén, a stresszkezelés elméleti alapjaimnak elsajátításán túl gyakorlati, azonnal alkalmazható segítséget nyújt a munkatársak részére.

Alapvető cél, hogy a résztvevők a munkahelyi konfliktusok, valamint a stressz megfelelő kezelésével, az ezzel együtt járó teljesítménycsökkenést képesek legyenek megakadá- lyozni, ezáltal a fő cél az egyéni hatékonyság növelésén túl a csapatmunka hatékonyságának javítása.
A második nagyon fontos célja a háromnapos tréningnek, hogy - stresszoldó, rekreációs elemeivel, önismereti blokk- jaival és a közös csapatélmény megszerzésével - jutalmazó szerepet is betöltsön, ezáltal az összetartozás, elkötele- zettség érzését - a lojalitást erősítse.

A tréning várható eredményei:

A résztvevők megismerik a konfliktusok kialakulásának elméletét és feltárják saját konfliktuskezelési mintáikat, és azt a folyamatot, amelyen keresztülmennek konfliktus esetén, illetve stressz hatására. Megismerik konfliktuskezelési stílusukat, és megtalálják maguk számára azokat a pontokat, amelyeken változtatva a konfliktusaik kezelése egyszerűbbé, könnyebbé válik.
A résztvevők a tréning végére ismeretekkel rendelkeznek az őket érő hatások élettanáról, valamint képesek lesznek irányítani gondolataikat, hogy a stressz negatív hatását semlegesítsék. Rendelkeznek a stressz kezelésének technikáival, amely a már kialakult stressz szindrómák öngyógyítására is szolgálhat.

Részletek vissza...

© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap