TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
Vezetőképzés
Kommunikáció
Értékesítés
Tárgyalástechnika
Konfliktuskezelés
Ügyfélszolgálat
Asszertivitás
Időgazdálkodás
Csapatépítés
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOKProjektmenedzsment
„Kezdd az elején, haladj lépésről lépésre!”
(Püthagorasz )

A legtöbb vállalat felismerte azt, hogy függetlenül a szervezet felépítésétől, szükség van arra, hogy bizonyos szerve- zeti szintű feladatokat, projekteket olyan szakértői csoport végezzen el, akik talán nem egy szervezeti egységhez tartoznak és együttműködésük is csak a feladat végrehajtásáig tart.
Mivel nem egy vezető alá tartoznak minden esetben, szintén alapvető fontosságú, hogy ezeket olyan ember vezesse, fogja össze, aki ért ahhoz, hogyan kell egy projektet, illetve az ahhoz kapcsolódó akciókat megtervezni, a folyamatot követni, irányítani, a rész- feladatokat kiosztani és összehangolni, a határidőket kezelni, önállóan döntéseket hozni.

Ugyanígy nagyon fontos lenne az is, hogy a projektek felelős vezetői képesek legyenek a teamet ne csupán a szakmai szempontok, hanem a csoportban felvállalt szerepeik szerint is kiválasztani.
Gyakran tapasztalják úgy a szakmai alapon kiválasztott vezetők és szakemberek, hogy magukra hagyták őket e feladattal, nem kaptak semmilyen támogatást ahhoz, hogy ezt a speciális szerepet kiválóan be tudják tölteni.
A tréning célja a projekt team-munka hatékonyságának növelése azáltal, hogy a résztvevők megismerik a projekt működés célját, folyamatát, és eszközrendszerét, valamint technikáit.

A tréning felépítése:

• Feladatkultúra jegyeinek és értékrendszerének megis-
merése;
• Projektfolyamat, akciótervezés (idő, erőforrás, célok kitű-
zése, felelősségi, döntési és feladatkör, információs háló)
• Döntéselmélet, döntési módok
• Problémamegoldás lépései
• Team-szerepek, team-építés és vezetés
• A projektmenedzsment eszközrendszere

Részletek vissza...


© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap