TRÉNINGEK & KÉPZÉSEK
Vezetőképzés
Kommunikáció
Értékesítés
Tárgyalástechnika
Konfliktuskezelés
Ügyfélszolgálat
Asszertivitás
Időgazdálkodás
Csapatépítés
Változásmenedzsment
Projektmenedzsment
SZERVEZETFEJLESZTÉS
HR SZOLGÁLTATÁSOK
MARKETING SZOLGÁLTATÁSOK
STRESSZ
KUTATÁSOKTárgyalástechnika tréning
„Minden esetben megfontolás tárgyát képezze, hogy mit kíván az idő,
vagy mi méltó a helyzet szereplőihez.” (Cicero)

15-20 évvel ezelőtt igen szűk volt azok- nak a szakmáknak a köre, amelyekben szükség volt arra, hogy tárgyalni tud- junk. Emellett a sikeres tárgyalófélnek azt tekintették, aki legyűrte ellenfelét, és képes volt lehengerlő stílusával, külön- böző nyomásgyakorló eszközök alkal- mazásával GYŐZNI.

Ma már többféle tárgyalási modell mentén dolgozunk, különböző helyzetekre különböző stratégiák alkalmazása a sikeres.
Ami pedig mostanára egyértelművé vált, hogy mindenkinek szüksége lenne arra, hogy bizonyos szintű tárgyalás- technikai készséggel rendelkezzen, aki el akar valamit érni a munkájában, az életében.
Hiszen nap mint nap eladunk, veszünk, ha mást nem, hát ötleteinket, javaslatainkat, el akarjuk érni kitűzött céljainkat, és ezt csak úgy tudjuk legtöbbször megvalósítani, ha "üzletet kötünk" másokkal.
Persze vannak olyan munkakörök, amelyekben kiemelt fon- tosságú a tárgyalási technikák ismerete, ilyenek például az értékesítők, a különböző szintű vezetők, beszerzők, tanács- adók, vagy akár HR szakemberek, akik főként tárgyalások útján érhetik el céljaikat.

A tréning célja: a tárgyalási készség fejlesztésével az egyéni hatékonyság növelése.

Mit várhatunk a tréningtől?
Megismerjük az alapvető tárgyalási szituációkat, és képesek leszünk a hatékony és eredményes tárgyalások előkészí- tésére, levezetésére.
Képesek leszünk arra, hogy tárgyalási szituációkban felismerjük azt, hogy melyik típusú tárgyalási modell a célravezető, és képesek leszünk azt a gyakorlatban, saját munkakörnyezetünkben alkalmazni.
Részletek vissza...

Tárgyalástechnika beszerzők részére
„A tigrist a vadászat előtt gondolatban el kell ejteni, a többi csak formalitás.”
(Konfuciusz)

Egy vállalat sikere érdekében nem elegendő csupán a szakmai tudás birtoklása, hanem elengedhetetlen az is, hogy tudjuk azt, kitől mit kívánunk vásárolni, és mennyiért. És ez nem min- den! Nem elég, ha tisztában vagyunk az üzlet tartalmával, képessé kell hogy váljunk arra is, hogy ezt a leghatéko- nyabb módon el is érjük, a legkevesebb ráfordított energiával. Ehhez készségekre van szükségünk, tudnunk kell azt, hogyan érhetjük el, de e tudás is kevés önmagában, hanem alkalmazni is kell.
A tréning során a résztvevők saját élményt szereznek az alábbiakban részletesen leírt területeken, hogy szemléletük, készségeik jobban lehetővé tegyék a csoporton belüli, illetve az ügyfelekkel történő hatékonyabb munkát és kapcsolat- tartást, illetve a csoport vezetője számára a csoport jobb menedzselését. A tréning során lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők a tanultakat azonnal éles helyzetben, konkrét munkafeladatban gyakorolják.

A tréning céljai: A résztvevők megismerjék az üzletkötési és tárgyalási folyamat szakaszait, tisztában legyenek az egyes fázisok céljával, konkrét feladataival valamint gyakorlatban jól alkalmazható eszközöket kapjanak ahhoz, hogy e feladatokat hatékonyan elvégezhessék.

1. Az üzletkötés folyamata, az öneladás technikáinak meg- ismerése.
A tréningen bemutatásra kerül az üzletkötési, illetve ön-, és cégeladási folyamat, annak lépései, és a lépések kognitív, elméleti szintű bemutatása.
A résztvevők átfogó képet szereznek az üzletkötési, meg- győzési folyamat struktúrájáról, az egyes szakaszok céljáról, valamint konkrét alkalmazási lehetőségeiről. A tréningen lehetőségük nyílik mind az egyes készségek begyakor- lására, önmaguk megfigyelésére, erősségeik, fejlesztendő területeik beazonosítására. Kézzelfogható, azonnal haszno- sítható, alap-eszköztárat kapnak meglévő problémáik meg- oldásához, és mindennapi munkájuk végzéséhez.
Ezen eszköztár ismerete legalább olyan fontos a sikeresség szempontjából, mint a tárgyalás levezetésének technikája, az abban való készségek fejlesztése. A tréning, mivel nem kifejezetten az értékesítési technikák kerültek a fókuszba, nem ad mélyebb készségfejlesztésre lehetőséget minden területen. Kiemelten, és gyakorlati alkalmazásra fektetve a hangsúlyt, az alábbi, alapvető technikákkal foglalkozunk:
- Szükségletek, igények, helyzetfelmérése: A kommuni- kációs készségek területéhez tartozó kérdezéstechnika
- Ajánlattétel, meggyőzés: Haszonérvelés technikája

2. Együttműködés dimenzióinak a javítása, kommunikáció, mint a befolyásolás eszköze
A tréningen a résztvevők nem kizárólag elméleti tudást szereznek. A tréning céljai között megfogalmazásra került egyéni és csapatmunka összehangolása, az együttműködés javítása nem azzal kezdődik, hogy megtanítjuk ennek hogyanját, hatékony eszközét a részvevő kollégáknak.
A tanulási folyamatban, ha az a viselkedésünk, motivációink megváltoztatására irányul, az első lépés a változás kény- szerének, szükségességének átélése, annak megtapaszta- lása, hogy belső, ösztönös rutinjaink nem jó eredményt hoznak, esetlegesen mást váltanak ki a partnerből, mint amit mi szántunk, vagy feltételeztünk.
A korlátok, régi rossz beidegződések, ledöntéséhez, az attitűd formálásához szükséges felismerést játékos gyakor- latokon és azok feldolgozásán, tudatosításán keresztül érjük el.
A játékos gyakorlatok a tréningen a befolyásolási készség, a meggyőzés, az egyéni és a csoportérdekek, valamint az egyéni és a csoportos döntések meghozatala témaköréből kerülnek kiválasztásra.

3. Tárgyalástechnika
A tréning fő témájaként e terület kapja a legnagyobb hangsúlyt a három nap során, így másfél napot töltünk el a tárgyalási modellek, a tárgyalás szakaszainak és a tárgya- lási stílusok és eszközök bemutatásával. A résztvevők meg- ismerik a tárgyalási folyamat lépéseit, amelyek hasonlóak az öneladási, üzletkötési folyamat lépéseihez, és nem véletlenül. Azonban a tárgyalástechnika begyakorlása során konkrét tárgyalási szituációk kerülnek feldolgozásra, ahol az elméletek megismerése után sor kerül egy-egy konkrét tárgyalási szituáció megtervezésére, előkészítésére, a tár- gyaláson elérendő célok meghatározására, az írásos ajánlat elkészítésére, a tárgyalási stratégiák megalkotására, a tárgyalás levezetésére és annak kielemzésére.
Az üzletkötési folyamat és a tárgyalás ugyanazon témakör két oldalát mutatja meg, a struktúrát, a kommunikációt, a tartalmat és a formát.
Jól eladni az is képes, aki nem hoz, nem hozhat önmaga döntéseket, tárgyalástechnikánál már döntési helyzetben vagyunk, ahol a tárgyalás kimenetelétől függ az, hogy melyik, számunkra elfogadható megoldást választjuk, milyen eredményben állapodunk meg. Ezért nagyon fontos, hogy döntési és kompromisszumkészségünket egyaránt fejlesztve tanuljuk meg a tárgyalásaink sikeréhez vezető utat.
Részletek vissza...© 2004 PROCREO - Minden jog fenntartva.
   
E-m@il kezdőlap